HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

 • nghiatran
 • Không có phản hồi

Hệ thống Quan Trắc Nước Mặt 1. Quan trắc nước mặt tự động liên tục là gì? Quan trắc nước mặt tự động là quá trình đo đạc các yếu tố tác động lên chất lượng nước trên bề mặt sông hồ một cách liên tục. Từ đó có thể theo dõi diễn biến chất

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 • nghiatran
 • Không có phản hồi

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì ? Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

 • nghiatran
 • Không có phản hồi

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT (Theo Thông tư 01/2012/TT-BTNMT) I. Đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Cơ sở phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Cơ sở) có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập

Hồ Sơ và Quy Trình Cấp Giấy Phép Khai Thác Nước Ngầm

 • nghiatran
 • Không có phản hồi

I. Hồ sơ xin Giấy phép Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nộp hai (02) bộ hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ bao gồm: 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép; 2. Đề án khai thác nước dưới đất; 3. Bản

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • nghiatran
 • Không có phản hồi

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG     Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường là gì? Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (hay còn gọi là báo cáo hoàn thành ĐTM/KHBVMT/Đề án bảo vệ môi trường) – Đó là

GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

 • nghiatran
 • Không có phản hồi

GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC   Giấy phép xả nước thải là một loại giấy phép tài nguyên nước do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở nuôi trồng thủy sản, …có phát sinh nước thải nhằm đảm bảo nước thải sau khi xả vào nguồn

HỒ SƠ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

 • nghiatran
 • Không có phản hồi

HỒ SƠ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MẶT CĂN CỨ PHÁP LÝ Căn cứ pháp lý, thủ tục hành chính liên quan đến lập hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt: – Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước. – Thông tư

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • nghiatran
 • Không có phản hồi

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Vì sao phải lập mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường ? Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? – Từ ngày 1/1/ 2015, cam kết bảo vệ môi trường sẽ có tên gọi mới là kế hoạch bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ

     HỒ SƠ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

 • nghiatran
 • Không có phản hồi

HỒ SƠ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MẶT CĂN CỨ PHÁP LÝ Căn cứ pháp lý, thủ tục hành chính liên quan đến lập hồ sơ khai thác sử dụng nước mặt: – Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước. – Thông tư

LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

 • nghiatran
 • Không có phản hồi

LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI      BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI LÀ GÌ? là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, làm cơ sở xem xét, quyết định chủ