• By: nghiatran
 • On:Tháng Mười Một 12, 2020
 • Không có phản hồi

LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

 

 

 1. BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI LÀ GÌ?
  • là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng.
  • Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Những dự án khác trong trường hợp cần phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
 2. NỘI DUNG BAO GỒM:
  • – Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn.
  • – Qui mô dự án và hình thức đầu tư.
  • – Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư,nhân công, …) được phân tích, đánh giá cụ thể.
  • – Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ, kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư, nguyên vật liệu, dịch vụ, hạ tầng cơ sở …
  • – Lựa chọn các phương án xây dựng.
  • – Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ và thu lãi.
  • – Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của dự án.
  • – Thành phần ,cơ cấu của dự án: tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục.
 3. QUY TRÌNH:
 • Qui trình lập báo cáo tiền khả thi gồm:
 • – Nghiên cứu và đánh giá thị trường.
 • – Xác định thời điểm đầu tư và qui mô đầu tư.
 • – Lựa chọn hình thức đầu tư.
 • – Tiến hành các hoạt động khảo sát và lựa chọn địa bàn đầu tư.
 • – Lên phương án tài chính và tính toán hiệu quả đầu tư.
 • Báo cáo tiền khả thi là cơ sở tiền đề để triển khai dự án và đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định đầu tư nên thường được đưa ra phản biện, đánh giá rất khắt khe vì thế đòi hỏi việc lập báo cáo tiền khả thi phải được tiến hành một cách cẩn trọng, khoa học bởi những người có chuyên môn cao.

 

 

 

Awesome Image

Lilly Anderson

Author

Denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of that of the truth.