• By: nghiatran
  • On:Tháng Mười Một 12, 2020
  • Không có phản hồi

 

   

  1. Đối tượng cần đánh giá môi trường tác động ĐTM?

 

  • Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường hoạt động ĐTM định dạng tại phụ lục II  định định số 18/2015 / NĐ-CP , bao gồm: nhóm dự án, tái chế chế độ; nhóm dự án về xây dựng, xây dựng vật liệu xuất; dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ; dự án về giao thông; dự án thăm dò, khai thác, chế biến sản xuất; dự án về dầu khí; dự án về cơ khí, luyện kim; dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt; dự án gỗ biến chế, sản xuất thủy tinh, gốm sứ,… và các dự án khác.
  • Trong quá trình thực hiện, chủ dự án phải tiến hành tham vấn UBND xã, phường, thị trấn thực hiện dự án; tổ chức, cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp.
  1. Quy trình thiết lập báo cáo đánh giá môi trường tác động?

Lập báo cáo đtm thông qua 9 bước cơ bản:

– Bước 1: Đánh giá môi trường hiện trạng khu vực xung quanh dự án như: tự kiểm tra điều kiện – địa chất, tự nhiên môi trường điều kiện tham khảo – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án. – Bước 2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm dự án như: khí thải, nước thải, chất rắn, tiếng tinh khiết; xác định các loại chất thải phát sinh trong các chương trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào hoạt động của dự án.

– Bước 3: Thu thập các mẫu khí thải, chất thải, … được xác định từ trước đó sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

-Bước 4: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn trên các nguồn tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.

– Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng môi trường cố định.

– Bước 6: Đề xuất phương pháp xử lý nước thải, khí thải, phương pháp thu gom và xử lý chất rắn từ hoạt động của dự án.

– Bước 7: Tiến hành tham vấn ý kiến ​​UBND và UBMTTQ phường thực hiện dự án.

– Bước 8: Xây dựng môi trường quản lý và giám sát chương trình.

– Bước 9: Nộp cơ quan có quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường tác động ĐTM. ĐTM duyệt timeout  từ hợp lệ hồ sơ đủ ngày.

Lưu ý:  thẩm định thời hạn, duyệt duyệt không bao gồm dự án chủ thời gian hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường tác động.

  1. Hồ sơ, giấy tờ cần thiết lập báo cáo đánh giá môi trường tác động ĐTM
                                      Method Paper                  Bản vẽ
– Giấy phép đầu tư / Giấy phép kinh doanh

– Thỏa thuận địa điểm được xây dựng

– Giấy phép sử dụng đất / Hợp đồng thuê đất hoặc giấy có giá trị pháp lý tương đương

– Hợp đồng đấu nối / Biên bản thỏa mãn đấu nối nước Enter khu công nghiệp.

– Thuyết minh dự án đầu tư / báo cáo nghiên cứu khả thi / tương đương tài liệu của dự án.

 – Báo cáo khảo sát công trình chất lượng

– Các định hoặc văn bản dự án đầu tư liên quan

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể

– Bản vẽ phân khu chức năng – Bản vẽ định vị

– Bản vẽ thoát nước mưa

– Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước

– Bản vẽ mặt cắt đứng

  1. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt môi trường tác động báo cáo?

Nộp tại cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt duyệt báo cáo đánh giá môi trường tác động ĐTM  – Chi cục – môi trường tài nguyên đối với báo cáo hoàn thành ĐTM hoặc hồ sơ ĐTM bổ sung thuộc sở hữu quy định tại 18/2015 / NĐ-CP và môi trường bảo vệ luật 2014 – Môi trường tài nguyên đối với trường hợp không nộp sở

Awesome Image

Lilly Anderson

Author

Denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of that of the truth.