THIẾT BỊ DECANTER

  • nghiatran
  • Không có phản hồi

THIẾT BỊ TUYỂN NỔI NÔNG DAF

  • nghiatran
  • Không có phản hồi

Bể tuyển nổi hay bể DAF được viết tắt từ cụm từ Dissolved Air Flotation  là bể sử dụng để tách các chất rắn hòa tan như dầu mỡ các hạt rắn từ hỗn hợp chất lỏng dựa trên những thay đổi trong độ tán của khí áp khác nhau. Khi bể tuyển nổi DAF hoạt động

THIÊT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VG10

  • nghiatran
  • Không có phản hồi

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VG05

  • nghiatran
  • Không có phản hồi